Psoriáza sa síce nedá vyliečiť, ale možno ju výrazne utlmiť

gb, 30. októbra 2020 o 04:04

Nepríjemné autoimunitné ochorenie psoriáza sa často objavuje u žien po pôrode.

Psoriáza sa nedá vyliečiť, ale medicína nie je bezmocná.

Foto: Shutterstock.com

Napriek tomu, že psoriáza nepatrí k život ohrozujúcim ochoreniam, jeho kvalitu ovplyvňuje výrazne. Dobrá správa však je, že chorobu možno výrazne potlačiť.

„Psoriáza, z gréckeho slova psóra - šupina, je chronické zápalové ochorenie kože, ktorého presná  príčina nie je známa a na jeho vzniku sa podieľa množstvo faktorov. Okrem genetickej predispozície, ktorá je prvotná, majú vplyv aj faktory ako životné prostredie, životný štýl, stres, infekcie, poranenia, niektoré lieky, hormonálne vplyvy a iné,“ vraví doktorka Katarína Drotárová, primárka Estetique centra z Nemocnice AGEL Košice.

Psoriáza sa radí medzi medzi autoimunitné ochorenia, to znamená, že v dôsledku porušenej imunitnej funkcie telo nevie rozlíšiť vlastné a cudzorodé látky (antigény), preto napáda aj vlastné bunky a tkanivá. Je to ochorenie, pre ktoré je typický rýchly rast a nedokonalé rohovatenie kožných buniek. Zatiaľ čo normálne kožné bunky dozrejú a na povrch kože sa dostávajú v intervale 28 až 30 dní, u psoriázy je tento prirodzený proces obnovy pokožky 6 až 9-krát rýchlejší, výsledkom čoho je zhrubnutá koža.

Ochorenie sa častejšie objavuje v severských oblastiach než v južných. Na Slovensku ním trpia asi dve percentá obyvateľstva, približne v rovnakom pomere muži a ženy. Prvý výsev sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku, ale najčastejšie v tretej dekáde života.

„Pre klinický obraz psoriázy sú typické ostro ohraničené ružovočervené škvrny rôznej veľkosti, so suchými, striebristolesklými, ľahko sa odlučujúcimi šupinami na povrchu. Najčastejšie postihnutou lokalitou sú lakte, kolená, spodná časť chrbta, vlasatá časť hlavy, ale psoriatické ložiská sa môžu vyskytovať kdekoľvek na koži. Ložiská sú veľkosti kvapky, mince, no môžu mať aj väčšie mapovité rozmery. V ťažkých prípadoch môžu postihovať pokožku celého tela, vtedy hovoríme o psoriatickej  erytrodermii,“ vysvetľuje odborníčka.

Symptómy môžu byť ľahké, stredne ťažké až ťažké, pričom môžu viesť až k invalidite. Okrem kože môžu byť psoriázou postihnuté aj nechty a kĺby. Psoriatická artritída sa vyskytuje u 10 až 20 percent psoriatikov. Rozlišujú sa tri vývojové stupne psoriázy. Prvým je latentná, teda bezpríznaková, ktorá sa nedá diagnostikovať. Znamená to, že človek je nositeľom dedičnej vlohy na psoriázu, ale zatiaľ nemá klinické prejavy ochorenia. Druhým stupňom je takzvaná subklinická psoriáza. Upozorňujú na ňu zmeny zloženia tukov, zvýšený metabolizmus cukrov, zmnožené bunky imunitného systému v pokožke, čo sa dá odhaliť špeciálnymi vyšetreniami. Poslednou fázou je takzvaná manifestná psoriáza s už viditeľným postihnutím kože.

„Psoriatická artritída je chronické zápalové reumatoidné ochorenie, ktoré sa prejavuje zápalom kĺbov. Nie každý pacient s psoriázou má však postihnutý pohybový aparát. Často k nemu dochádza až po rokoch od objavenia sa kožných príznakov. Iba zriedka sa stáva, že zápal kĺbov predchádza kožnej forme psoriázy. Choroba sa začína bolesťami a opuchom jedného alebo viacerých kĺbov, šľachových úponov, alebo zápalovými bolesťami chrbtice. Takýto pacient patrí do rúk špecialistu - reumatológa, ktorý správne zvolenou terapiou môže priebeh ochorenia veľmi priaznivo ovplyvniť,“ vraví lekárka.

Ako sa psoriáza lieči?

Aj keď psoriáza nepatrí k infekčným a život ohrozujúcim chorobám, život postihnutého veľmi ovplyvňuje. Ochorenie je vidieť voľným okom, preto ľudia trpiaci týmto ochorením sú nezriedka depresívni, majú problém v pracovnom, spoločenskom, súkromnom a intímnom živote. Neliečená alebo nedostatočne liečená psoriáza výrazne znižuje kvalitu ich života.

Priebeh ochorenia a jej klinické prejavy sú individuálne a aj liečba, ktorá prinesie výrazné zlepšenie u jedného, nemusí byť úspešná u druhého pacienta. Spôsob liečby závisí od rozsahu a závažnosti ochorenia. Ide o ochorenie s dlhotrvajúcim priebehom, zväčša celoživotné, i keď možný je aj spontánny ústup.

„V zásade si takmer každý psoriatik postihnuté miesta ošetruje krémami, ktoré odlučujú šupiny a potláčajú zápal. V rámci rôznych liečebných režimov ich potom kombinujeme s fotoliečbou alebo liekmi užívanými celkove. Medzi najnovšie formy celkovej terapie patrí biologická liečba psoriázy u pacientov so stredne ťažkou a ťažkou ložiskovou formou ochorenia, u ktorých zlyhala predchádzajúca systémová liečba alebo fotoliečba pre nedostatočnú účinnosť, nežiaduce účinky, alebo ju nebolo možné z iných zdravotných dôvodov podávať. Pomocou týchto liekov rôzneho zloženia dokážeme cielene zasiahnuť a prerušiť zápalový reťazec bez ovplyvnenia zdravých procesov v organizme. To sa doteraz pomocou iných liekov nedarilo,“ popisuje lekárka.

Pacienti liečbu biologikami lepšie znášajú, čo umožňuje ich dlhodobé podávanie. V súčasnosti je k dispozícii viacero druhov biologík. Užívajú sa týždenne alebo v dlhších intervaloch, niektoré dokonca len raz za tri mesiace, čo je pre pacientov veľmi výhodné. Táto metóda liečby má vysokú a dlhodobú úspešnosť, s minimom nežiaducich účinkov.

Výskum v oblasti psoriázy rýchlo napreduje a v súčasnosti možno povedať, že aj keď psoriázu nie je možné vyliečiť, jej prejavy je možné výrazným spôsobom potlačiť a dosiahnuť až bezpríznakový stav.

Dá sa znížiť riziko vzniku choroby?
Riziko vzniku psoriázy možno minimalizovať dodržiavaním zásad zdravého životného štýlu, teda zdravo sa stravovať, športovať, vyhýbať sa požívaniu alkoholických nápojov a fajčeniu. „Je dôležité snažiť sa minimalizovať stresové situácie a tiež adekvátne liečiť všetky infekcie. V poslednom období sa intenzívnejšie diskutuje o súvislosti medzi psoriázou a metabolickým syndrómom. Pod metabolickým syndrómom zjednodušene označujeme súbor príznakov a ochorení, ako je vysoký krvný tlak, obezita, vysoký cholesterol a cukrovka. Podľa nedávnych výskumov je práve výskyt metabolického syndrómu významne zvýšený u pacientov s psoriázou. U obéznych ľudí bol zaznamenaný podstatne ťažší priebeh ochorenia a horšie tiež reagovali na liečbu psoriázy,“ hovorí doktorka Katarína Drotárová.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >