Dobrý príklad. Mesto poskytne financie študentom z chudobných rodín

SITA, 2. augusta 2022 o 04:10

Banská Bystrica už viac ako desať rokov pomáha talentovaným študentom stredných a vysokých škôl, ktorí z finančných dôvodov nemôžu študovať. Počas existencie štipendijného fondu bola pomoc poskytnutá viac ako 50 študentom.

Každé euro navyše dobré.

Foto: shutterstock.com

Mestská samospráva udeľuje štipendium od roku 2009 a z mestského rozpočtu sa doteraz prerozdelilo viac ako 42-tisíc eur. Niektorých študentov pritom podporili v jednotlivých školských rokoch opakovane. Štipendium z Fondu Andreja Hanzlíka môžu aj v najbližšom školskom roku 2022/2023 získať študenti stredných i vysokých škôl.

Štipendium môže byť poskytnuté stredoškolákom a vysokoškolákom zo sociálne znevýhodneného prostredia s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. „Ide o študentov pochádzajúcich z rodín, ktorých spoločne posudzované príjmy v rodine na základe Zákona o životnom minime nepresahujú dvojnásobok zákonom stanovených súm, a ktorých priemerný prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch štúdia dosiahol priemer do 2,00,“ popisuje Strelec.

„Verím, že práve v súčasnom období, kedy počúvame z každej strany o neustálom zvyšovaní výdavkov, či už za energie, služby, nájom, potraviny a podobne, bude pomoc zo strany mesta pre mladých ľudí povzbudením. Vzdelanie, ktoré nadobudnú, im nikto nezoberie, a to je dôležité,“ povedal primátor Ján Nosko.

„Žiadateľom o štipendium môže byť len fyzická osoba, ktorá sa po ukončení štúdia vráti minimálne na dva roky do nášho mesta. Ak študent v období podávania žiadosti nemá 18 rokov, žiadosť môže za neho podať jeho zákonný zástupca,“ hovorí Ivana Michaliková zo Školského úradu z oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu Banská Bystrica.

Žiadosť o štipendium spolu s prílohami, ktoré sú zverejnené na webe mesta, môžu žiadatelia doručiť na Klientské centrum banskobystrického mestského úradu do 15. septembra 2022. Pri posudzovaní sa prihliada na finančnú náročnosť študijného odboru aj na sociálne a majetkové pomery študenta.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

 • Obrázok Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

  Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

  Nezosobášené páry sa budú môcť oboznamovať so zdravotnými informáciami partnera alebo udeliť v jeho mene súhlas so zdravotnou starostlivosťou.

 • Obrázok Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

  Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

  Rozvedení rodičia sa budú môcť na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby ich určil súd. Umožňuje to zavedenie nového inštitútu - spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Zmeny vyplývajú z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine, ktoré sú účinné od januára.

 • Obrázok UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

  UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

  Takmer sedem miliónov detí na Ukrajine, teda skoro každé dieťa v krajine je vo vážnom ohrození v dôsledku pokračujúcich útokov na kritickú infraštruktúru, ktoré vedú k rozsiahlym výpadkom elektriny a prerušeniam dodávok vody a tepla, upozornil Detský fond Organizácie spojených národov UNICEF.

 • Obrázok Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

  Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

  Ešte v januári dostanú rodičia prídavok na dieťa vo výške 30 eur, od februára im však začne na účet chodiť dvojnásobná suma. Prídavok vo výške 60 eur schválili poslanci.

 • Obrázok Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

  Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

  Prídavok na dieťa sa zvýši od januára na 60 eur mesačne. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Plénum Národnej rady v utorok schválilo novelu zákona o prídavku na dieťa.

 • Obrázok Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

  Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

  Otcovské je nový typ dávky zo Sociálnej poisťovne, ktorý prináleží otcovi dieťaťa v období šiestich týždňov od narodenia potomka po dobu 14 dní. Je nárokovateľný ako dvojtýždňové pracovné voľno v tejto dobe. A to bez ohľadu na to, či matka poberá materské alebo rodičovský príspevok.

 • Obrázok Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

  Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

  Výška rodičovského príspevku by mala stúpnuť na 301 eur alebo na 412,60 eura za mesiac v prípade, že rodič poberal materské. Rodiny s deťmi do troch, respektíve šiestich rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, by si tak prilepšili o viac ako 20 eur a takmer 30 eur, ak poberali materské.

Ďalšie články v rubrike >