Ľudia vo finančnej núdzi si od januára polepšia, najviac viacdetné rodiny

SITA, gb, 31. júla 2022 o 04:00

V prípade osamelého rodiča s dvoma deťmi má dávka stúpnuť o 33,30 eura, dvojica s dvomi deťmi si polepší o 23,60 eura.

Ľudia v núdzi dostanú viac.

Foto: Shutterstock.com

Sumy dávok pre ľudí v hmotnej núdzi by sa mali od začiatku budúceho roka zvýšiť. Dávka pre jednu plnoletú osobu alebo maloletého rodiča má stúpnuť o osem eur na 76,80 eura. Pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu alebo maloletého rodiča pôjde od budúceho roka o dávku v sume 38,40 eura a spoločne posudzované nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa bude mať nárok na dávku vo výške 43,70 eura. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania.

Dávky v hmotnej núdzi sa po týchto úpravách podľa rezortu práce výraznejšie zvýšia najmä u viacdetných domácností. „Napríklad v prípade osamelého rodiča s dvoma deťmi sa dávka zvýši o 33,30 eura, v prípade dvojice s dvomi deťmi o 23,60 eura," uviedlo ministerstvo.

Suma ochranného príspevku (je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť alebo si zvýšiť príjem vlastnou prácou) a aktivačného príspevku (je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce), ktoré sa zjednotia do jednej dávky, stúpne o 5,30 eura na 75,70 eura.

Zjednotením výšky ochranného príspevku sa príjem zvýši u člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, a člena domácnosti, ktorým je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Príspevok sa im zvýši o 37 eur na 75,70 eura. Bude aj naďalej trvať nárok na ochranný príspevok v sume 75,70 eura pre osamelého rodiča s malým dieťaťom až do jedného veku roku dieťaťa.

Zvýšiť sa má aj suma príspevku na bývanie, a to o 4,50 eura 63,90 eura, ak domácnosť tvorí iba jedna osoba a o 7,10 eura na 101,90 eura pre domácnosti s dvomi a viac členmi.

Zákon rozšíri okruh osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou, o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Návrh tiež upravuje zavedenie elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

 • Obrázok Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

  Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

  Nezosobášené páry sa budú môcť oboznamovať so zdravotnými informáciami partnera alebo udeliť v jeho mene súhlas so zdravotnou starostlivosťou.

 • Obrázok Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

  Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

  Rozvedení rodičia sa budú môcť na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby ich určil súd. Umožňuje to zavedenie nového inštitútu - spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Zmeny vyplývajú z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine, ktoré sú účinné od januára.

 • Obrázok UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

  UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

  Takmer sedem miliónov detí na Ukrajine, teda skoro každé dieťa v krajine je vo vážnom ohrození v dôsledku pokračujúcich útokov na kritickú infraštruktúru, ktoré vedú k rozsiahlym výpadkom elektriny a prerušeniam dodávok vody a tepla, upozornil Detský fond Organizácie spojených národov UNICEF.

 • Obrázok Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

  Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

  Ešte v januári dostanú rodičia prídavok na dieťa vo výške 30 eur, od februára im však začne na účet chodiť dvojnásobná suma. Prídavok vo výške 60 eur schválili poslanci.

 • Obrázok Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

  Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

  Prídavok na dieťa sa zvýši od januára na 60 eur mesačne. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Plénum Národnej rady v utorok schválilo novelu zákona o prídavku na dieťa.

 • Obrázok Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

  Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

  Otcovské je nový typ dávky zo Sociálnej poisťovne, ktorý prináleží otcovi dieťaťa v období šiestich týždňov od narodenia potomka po dobu 14 dní. Je nárokovateľný ako dvojtýždňové pracovné voľno v tejto dobe. A to bez ohľadu na to, či matka poberá materské alebo rodičovský príspevok.

 • Obrázok Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

  Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

  Výška rodičovského príspevku by mala stúpnuť na 301 eur alebo na 412,60 eura za mesiac v prípade, že rodič poberal materské. Rodiny s deťmi do troch, respektíve šiestich rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, by si tak prilepšili o viac ako 20 eur a takmer 30 eur, ak poberali materské.

Ďalšie články v rubrike >