Základné vzdelanie sa na Slovensku rozdelí na tri cykly

TASR, 19. januára 2023 o 04:07

Základné vzdelanie na Slovensku sa rozdelí na tri cykly. Prvý bude pokrývať prvý až tretí ročník, druhý štvrtý a piaty ročník a tretí cyklus šiesty až deviaty ročník základnej školy.

Základné vzdelávanie sa rozdelí na tri cykly.

Foto: Shutterstock.com

„Zmení sa to, že štát nebude školám diktovať očakávané výstupy žiakov na konci každého ročníka, ale sumárne pre dlhšie časové obdobie, takzvané cykly vzdelávania,” ozrejmilo ministerstvo školstva. Ciele a obsah vzdelávania budú stanovené práve pre tieto tri cykly.

„Jedným zo zámerov pripravovaných zmien je zvýšenie citlivosti vzdelávania na individuálne potreby a možnosti žiakov s cieľom podpory rozvoja potenciálu každého žiaka do maximálnej možnej miery, osobitne v prípade, ak pochádza zo znevýhodneného prostredia alebo má špeciálne vzdelávacie potreby či nadanie,” spresnili z ministerstva školstva. Toto sa udeje najmä vnútorným členením štátneho vzdelávacieho programu do troch po sebe idúcich a na seba nadväzujúcich vzdelávacích cyklov.

V jednotlivých cykloch sa stanovia očakávané učebné výstupy žiakov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a ich súčastiach (výkonové štandardy na konci každého cyklu) a tiež obsah vzdelávania (obsahové štandardy budú rozvrhnuté tiež vo vzdelávacích cykloch). Rozdelenie učiva do ročníkov bude určené v školskom vzdelávacom programe.

Rozdelenie základného vzdelávania na tri cykly funguje vo viacerých krajinách v Európe a bežné je aj mimo Európy. Rezort školstva pripomína, že na vnútornej organizácii základnej školy sa nič nemení.

„Stupne vzdelávania zostávajú zachované - prvý a druhý cyklus spolu tvoria prvý stupeň základnej školy, tretí cyklus predstavuje druhý stupeň základnej školy. Niekedy dochádza k dezinterpretácii, že usporiadanie obsahu vzdelávania do viacročných cyklov znamená, že žiaci sa budú učiť vo vekovo zmiešaných skupinách,” poznamenalo ministerstvo školstva. Podľa rezortu je to mýtus, v školskom vzdelávacom programe bude učivo naďalej rozdelené do ročníkov a žiaci budú začlenení do jednotlivých ročníkov podľa veku tak, ako je to v súčasnosti.

Verejná konzultácia k vzdelávacím štandardom je naplánovaná na prvé mesiace v tomto roku, následne by mala byť prijatá nová verzia štátneho vzdelávacieho programu s univerzálnou platnosťou od 1. septembra 2026. V septembri sa má spustiť postupné zavádzanie novej podoby štátneho vzdelávacieho programu na približne 30 školách, v nasledujúcich rokoch sa má škôl zapojiť viac. V septembri 2026 má začať platiť nový štátny vzdelávací program pre všetky základné školy.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >