Nevzali vám dieťa do škôlky? Sú tu ešte detské skupiny

TASR, 27. júla 2022 o 03:46

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce rodičom pomôcť v situácii, ak sa ich dieťa nedostalo do jaslí či materskej školy. Od konca júna existuje nový koncept starostlivosti o dieťa nazvaný detské skupiny. O menšiu skupinu detí sa tak postarajú v domácom prostredí. Novinka prispeje k začleneniu matiek na trhu práce, podporuje zosúladenie rodinného a pracovného života rodičov a zároveň dáva napríklad možnosť mamičkám na materskej dovolenke privyrobiť si, ak sa budú starať o deti v skupine, uviedlo ministerstvo.

Detské skupiny sú alternatívou škôlok.

Foto: shutterstock

Postup, ako umiestniť dieťa do detskej skupiny a ako si ju založiť, má byť podľa rezortu jednoduchý a rodič aj osoba, ktorá si chce zriadiť skupinu, potrebujú urobiť iba niekoľko krokov. Osoba, ktorá chce začať prevádzkovať detskú skupinu, nemusí byť odborne spôsobilá ani plniť kvalifikačné predpoklady, ale pre bezpečnosť detí musí byť bezúhonná a plne spôsobilá na právne úkony. Oprávnenie záujemca získa na vyššom územnom celku, kde sa zapíšte do registra sociálnych služieb.

Starostlivosť v skupine poskytuje ako sústavnú činnosť, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na konkrétnom mieste. Osoba, ktorá prevádzkuje detskú skupinu, nemôže zamestnávať zamestnancov a môže sa starať maximálne o štyri deti od narodenia až po predprimárne vzdelávanie v materskej škole, do piatich rokov veku. Do počtu detí sa započítavajú aj vlastní potomkovia v tejto vekovej hranici.

Rodič, ktorý chce umiestniť dieťa do skupiny, si ju vyberie sám. S jej prevádzkovateľom uzavrite zmluvu, v ktorej sa dohodnú na podrobnostiach starostlivosti, ako sú časové rozpätie, suma či stravovanie. S podpísanou zmluvou rodič navštívi príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa v skupine. Ten sa poskytuje v sume najviac 160 eur mesačne.

Detské skupiny predstavujú podľa rezortu alternatívnu starostlivosť o dieťa pre rodičov, ktorí uprednostňujú menší kolektív a domáce prostredie. Posilnia nedostatočné kapacity v zariadeniach starostlivosti o deti počas pracovných dní a v pracovnom čase a dokážu aj prispôsobivejšie reagovať na nepravidelný pracovný čas.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >